Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 Historie RakovníkaMěsto Rakovník leží necelých 60 km západně od Prahy obklopené krásnou a rozmanitou přírodou. Se svými 16 000 obyvateli je největším městem rakovnického regionu, je v něm soustředěna většina úřadů, průmyslu, zdravotnictví, školských, kulturních a sportovních zařízení. Je proslavené nejen díky svému současnému průmyslu, ale i tradicí chmelařství a výroby piva. V neposlední řadě je město známé také svými historickými památkami a řadou slavných rodáků. Je výchozím bodem pro turistické i cykloturistické výlety do okolí.


 13. století
Nová podoba města, která se v podstatě dochovala dodnes. Vedle původní zástavby v Zákostelí i samotného kostela sv. Mikuláše vzniklo výrazně protáhlé náměstí se třemi ulicemi vybíhajícími z jeho západní části. 
Na místě kostela sv. Mikuláše, zničeného požárem, byl postaven nový, pravděpodobně opevněný kostel sv. Bartoloměje.
1252 první písemná zmínka o Rakovníku jako sídle soudu 
1286 Rakovník povýšen králem Václavem II. na město 
Koncem 13. století do města přenesena správa rakovnického kraje

 14. století
1319 byla majestátem Jana Lucemburského potvrzena Rakovníku základní městská práva

 15. století 
Město obdrželo povolení výstavby zděných městských hradeb, získalo erb a právo pečetit červeným voskem.
1471 Rakovník získává práva hrazených měst
1482 králem Vladislavem II. Jagellonským udělen Rakovníku městský erb

 16. století 
Počátek velkého hospodářského, kulturního a stavebního rozmachu, úspěch slavilo rakovnické chmelařství a v té době bezkonkurenční pivo, které se vozilo i na královský dvůr a do zahraničí. Byly postaveny kamenné hradby s branami, zděné domy, radnice byla přemístěna ze Zákostelí na jižní stranu náměstí. Založen byl nový hřbitov s kostelem a zvonicí. Rakovník proslavila také řada významných humanistů.
1588 císař Rudolf II. povyšuje Rakovník na město královské.

 17. století 
Doba úpadku. Město sužovaly války, drancování, morové epidemie, povodně, požáry, hospodářské problémy a neúroda. Byl založen židovský hřbitov a v 70. letech vzniklo v severní části města židovské ghetto.

 18. století
Období stagnace, válek, epidemií a požárů, a velké neúrody, poklesla kvalita místního piva, což spolu s dvorským dekretem o volném odběru piva od jakéhokoli výrobce přispělo k dalším hospodářským potížím.
Koncem století byla přestavěna radnice, obnovovaly se poničené budovy a budovaly se nové stavby, včetně kaple sv. Rocha, paláce cisterciáků a židovské synagogy.

 19. století
Postupný rozvoj města, došlo k vydláždění ulic a zavedení pouličního osvětlení, stavěly se nové domy a finanční ústavy, nové školy včetně jedné z nejstarších českých reálek. Byly opraveny staré a postaveny nové silnice, vznikl keramický, strojní a chemický průmysl, do města byla přivedena železnice. Kulturní a společenský život vzkvétal.

 20. století
Rozvoj městské architektury. V Rakovníku se rozšířila výstavba nových obytných čtvrtí a veřejných budov. Byla postavena nemocnice, budovy škol, sokolovna... Velký rozmach zaznamenaly také průmyslové podniky a továrny. 
Koncem 20. století má ve městě sídlo několik velkých firem, kromě toho vzniká mnoho soukromých firem, hlavně v oblasti služeb.
1950 - 2002 je Rakovník okresním městem.
S 16 000 obyvateli je v současnosti město Rakovník správním, průmyslovým, obchodním a kulturním centrem regionu Rakovnicko.