Menu
Městské informační centrum Rakovník
Městské informační centrumRakovník

​​Husovo nám. 167

 

Vítejte v královském Rakovníku

Město gotiky, mýdla, keramiky a Nezbedného bakaláře

Okolí města

ROZHLEDNY NAUČNÉ STEZKY


  ROZHLEDNY

VYSOKÁ BRÁNA RAKOVNÍK

Vysoká brána je jednou z dominant města, která je dnes využívána jako vyhlídková věž. Nachází se ve Vysoké ulici v Rakovníku, severním směrem z Husova náměstí. 

Vysoká bránaVysoká brána2

Základní údaje o rozhledně:

 • výška zděné části 31 m
 • celková výška brány 46 m

Z ochozu brány je krásný výhled na město a okolí. Uvnitř jsou expozice gotických obrazů, novodobé historie rakovnických ostrostřelců a fotografií starého Rakovníka. 

Více informací na http://www.muzeumtgm.cz/muzeum-rakovnik/vysoka-brana

ROZHLEDNA NA MACKOVĚ HOŘE

Rozhledna byla postavena v roce 2000 a pro veřejnost otevřena o rok později. Nachází se v blízkosti Nového Strašecí. Dostanete se k ní, pokud byste se dali po silnici Mšec - Rakovník (silnice 237) směrem na Rakovník, odbočili směrem doleva a asi po 300 metrech vpravo (odbočku ukazuje směrník). Potom projeďte podél chatové osady a za chvíli dorazíte na místo. 

mackova horamackova hora2
Základní údaje o rozhledně:

 • výška rozhledny 36 m
 • výška stožáru 15 m
 • výška k plošině 21 m
 • počet schodů k plošině 98

Kolem rozhledny nejsou žádné vysoké stromy, a tak nám může nabídnout pěkný výhled na Klínovec, Milešovku, Křivoklátskou vrchovinu, Brdské lesy, Říp, ...

Více informací na http://www.novestraseci.cz/turistika/rozhledna-mackova-hora/

TOBIÁŠŮV VRCH U JESENICE

Věž slouží veřejnosti od roku 1999. Nachází se 5 km severně od obce Jesenice. Dostanete se k ní, když z hlavní silnice vedoucí z Prahy do Karlových Varů odbočíte za obcí Hořesedly u čerpací stanice za motorestem Zálesák vlevo směrem na Jesenici. Po jednom a půl kilometru odbočuje vlevo ze silnice lesní cesta, po které se dostanete až k rozhledně.


Tobiášův vrchTobiášův vrch2

Základní údaje o rozhledně:

 • výška rozhledny 48 m
 • výška vyhlídkové plošiny 25 m
 • počet schodů k plošině 136

Z rozhledny je pěkný výhled do okolí. Můžete vidět německou horu Fichtelberg, Kryrskou rozhlednu nebo Krušné hory.
Více informací: http://kpr.kvalitne.cz/rozhledna-tobiasuv-vrch/

ROZHLEDNA VELKÁ BUKOVÁ

O výstavbě rozledny se ve Velké Bukové u Křivoklátu hovořilo už od 70. let minulého století, avšak zrealizovat tento projekt se podařilo až v roce 2008. Slavnostní otevření rozhledny se konalo 28.9.2009. Nová rozhledna má půdorys trojúhelníka a jejím autorem je architekt Karel Zuska. Na zrealizování této rozledny bylo zapotřebí 85 kubíků dříví, převážně modřínu, které se použilo z okolních lesů. Z ochozu rozhledny je výhled na Národní přírodní rezervaci Týřov a Velká Pleš, Křivoklátsko, údolí řeky Berounky, Seneckou horu, Džbán, Nové Strašecí, Kožovu horu, Cukrár, Krušné hory a Klínovec.

Velká bukováVelká buková2

Základní informace o rozhledně: 

 • výška rozhledny 14,20m                           
 • počet schodů k plošině  72

Více informací na: www.velkabukova.cz 

ROZHLEDNA PAVLÍKOV - SENECKÁ HORA

Rozhledna, stojící na Senecké hoře (nadmořská výška 506 m. n. m.), byla vystavěna v letech 2014 - 2015 dle projektu Ing. arch. Eugena Točíka. Disponuje dvěma vyhlídkovými ochozy, z nichž první se nachází ve výšce 7, 875 metrů a druhý ve výšce 18, 375 metrů. Investorem této turisticky atraktivní stavby je městys Pavlíkov s finanční podporou Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Z rozhledny je pěkný výhled do Rakovnické kotliny s městem Rakovníkem, na hřebeny Doupovských hor, Krušných hor, Džbánu, Českého Středohoří, Křivoklátskou pahorkatinu, Brdy s hradem Radyní a na městys Pavlíkov. 

senecka hora senecka hora

Základní údaje o rozhledně:

 • výška rozhledny 21, 55 m
 • vyhlídková terasa 7, 875 m  - první
 • vyhlídková terasa 18, 375 m - druhá

Více informací na http://www.pavlikov.cz/titulni-strana/navstivte/rozhledna/

  NAUČNÉ STEZKY

Naučné stezky jsou stálé výchovně vzdělávací turistické trasy vedené přírodně i kulturně zajímavými územími a oblastmi. Na Rakovnicku bylo vybudováno šest naučných stezek, z toho tři na území CHKO Křivoklátsko.

NAUČNÁ STEZKA KOUNOVSKÉ KAMENNÉ ŘADY 

Nedaleko Kounova můžeme najít podivné řady kamenů, na které poprvné upozornil v roce 1934 tamní učitel Antonín Patejdl. Vznik tisíců kamenů, které jsou vyrovnány do stovky metrů dlouhých řad napříč náhorní plošinou Rovinou, je ovšem datován zhruba do sedmého století před Kristem. Stále však nevíme, kdo, ani proč řady sestavil. Záhadou také zůstává, jak neznámí stavitelé dopravili na místo ty nejmohutnější balvany. Největší z nich, pojmenovaný Gibbon, váží totiž okolo šesti tun.

S krajinou kolem Kounova se můžeme od roku 1987 seznámit díky naučné stezce, která má 11 zastávek a její délka je 4,3 km. Začíná u železničního přejezdu asi 0,7 km od nádraží Mutějovice při silnici do Kounova a vede většinou po turistických cestách. Stezka nám vypráví nejen o ojedinělé megalitické památce, ale také o přírodních zajímavostech zdejšího kraje, který byl v roce 1994 prohlášen Přírodním parkem Džbán. Je zaměřena dále na geologii, botaniku, zoologii, zemědělství a lesnictví. 

Bližší popis stezky

ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA KŘIVOKLÁT 

Tato stezka měří asi 900 m, vede pouze jedním směrem a má 25 vysvětlujících panelů. Slouží jako pomoc při výuce přírodopisu na ZŠ, ale je volně přístupná i pro veřejnost. Je umístěna nedaleko soutoku Berounky a Rakovnického potoka, blízko základní školy v Křivoklátě, v krátkém údolí s potokem, který pramení uprostřed. V dolní části stezky jsou vodopády, skalky, sutě i bohatý rostlinný porost. V horní části stezky se nachází otevřený palouk s rostlinami lesních lemů. Panely se věnují geologii, botanice, zoologii, lesním typům, péči o zvěř apod. Stezka mimiaturizuje přírodní poměry CHKO Křivoklátsko. 

Bližší popis stezky.

VODÁCKÁ NAUČNÁ STEZKA BEROUNKA 

Stezka pro milovníky vodní turistiky byla otevřena v roce 1985 mezi Zvíkovcem a Karlštejnem a projíždějící vodáky seznamuje s přírodními hodnotami a kulturními zajímavostmi v údolí řeky. Je dlouhá 60 km a jejímu zdolání budete potřebovat dva až tři dny. Přestože je primárně určena vodákům, v úseku z Berouna do Hlásné Třebáně jsou všechny informační panely na jednom břehu (levém), a je zde tedy přístupná i pěším turistům. V tomto úseku se zaměřuje na historii, někdejší lomovou činnost, hrad Karlštejn a Národní přírodní rezervaci Karlštejn. Stezka není pro pěší turisty nijak značena, vzhledem k cílové skupině - její osou je řeka Berounka. 

Bližší popis stezky.

NAUČNÁ STEZKA BRDATKA 

Jak už název napovídá, tato stezka vede přírodní rezervací Brdatka, měří 3 300 m a má 16 zastávek s vysvětlujícími texty. Je umístěna na strmé stráni na levém břehu řeky Berounky blízko Křivoklátu. Zastávky jsou věnované přírodním poměrům této oblasti. Stezka vede po červeně a zeleně značené turistické cestě Křivoklát - Zbečno. Výškové převýšení je 186 m.

Bližší popis stezky.

NAUČNÁ STEZKA JESENICKO

Stezka vede Přírodním parkem Jesenicko a měří 15 km. Trasa je okružní, ale okruh lze rozdělit do dvou částí. Má 14 přrodopisných a kulturně historických zastávek, první zastávka je u nádražního hostince v Jesenici. Jednotlivé panely jsou zaměřeny na geologii, botaniku, zoologii, vodstvo, zemědělství, lesní společenstva a chráněné stromy.

NAUČNÁ STEZKA NOVOSTRAŠECKO

Byla otevřena v roce 1994, je dlouhá 12 km a má 17 informačních panelů. Začátek je u železniční stanice v Novém Strašecí, stezka vede po značených turistických trasách, prochází Novým Strašecím okolo Libeňské obory, Mšeckými Žehrovicemi a okolo soustavy rybníků na potoku Loděnice. Panely jsou zaměřeny na informace o Přírodním parku Džbán, Novém Strašecí a okolí, zeleni, lesnictví a zemědělství, o rybnících apod. 

Bližší popis stezky

NAUČNÁ STEZKA K ROZHLEDNĚ NA SENECKÉ HOŘE

Naučná stezka o délce 4, 5 km má několik vlastivědných zastavení v podobě informačních tabulí, pojednávajících o historii, pamětihodnostech, osobnostech a dalších zajímavostech městyse Pavlíkov.

Popis trasy:

1) Soutok Bezejmenného potoka a potoka Huřvinky

 • Zaniklé břidlicové doly u Pavlíkova
 • Rudolf Jirkovský - objevitel slavíkitu

2) Křížek u Chlumské křižovatky (2, 3 km)

 • Poklad Starého zámku*Pravěké pohřebiště na Brabečkách
 • Poutnická cesta na Svatou Horu
 • K. A. Polánek - zakladatel žateckého muzea

3) Náves - Vojtěšský plac (3, 3 km)

 • O pavlíkovských hostincích a parcích
 • Unikátní náves*Osudy sochy sv. Vojtěcha

4) a 5) Galerie Anderle (3, 4 km)

 • Jiří Anderle - světově uznávaný výtvarník z Pavlíkova
 • Karel Šimanovský - první hamlet v Národním divadle

6) Muzeum motocyklů Splněný sen (3, 6 km)

 • Motocyklová klenotnice Ivo Šarlingra, Cyclecar Pánek

7) Rozhledna na Senecké hoře (4, 5 km)

 • Vojenské manévry na Senecké hoře v roce 1931

Město a okolí

ROUBENKA - LECHNÝŘOVNA

Roubenka

MKR

SK

Cyklování

Tip

Questing
v Rakovníku

Questing

Máte rádi hádanky, detektivní úkoly, tajemství a zábavu?

Vydejte se po stopách
strašidelné rakovnické legendy!

Herní plán zdarma
 Vyzkoušejte i další
rakovnický quest


Letem vodním
světem

Quest připravila Střední škola,
Základní škola a Mateřská
škola Rakovník

Quest najdete zde

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
5
10
5
11
4
12
4
13
6
14
8
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
6
21
10
22
6
23
9
24
7
25
10
26
9
27
8
28
10
29
8
30
7
1
9
2
7
3
5
4
6
5
9

TRHY NA NÁMĚSTÍ

Trhy na Husově náměstí:

od 14. března

každý lichý čtvrtek

nahoru

Možná hledáte

Mohlo by vás zajímat

Oblíbené výletní cíle v okolí


Městské informační centrum Rakovník